# تصویر نام و نام خانوادگی محل آموزش رشته مهارتی تاریخ اشتغال مدرک تحصیلی اقدامات
1 مصطفی دادگر مرکز امام خمینی (ره) plc دانشجوی کارشناسی ارشد برق کنترل مشاهده
2 زهرا شربتی مرکز حضرت معصومه (س) اسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوترهای شخصی لیسانس مشاهده
3 ملیحه شفیعی کوپائی مرکز حضرت معصومه (س) مونتاژ نگین های پایه دار و فلزات سیکل مشاهده
4 سحر متقی مرکز حضرت معصومه (س) مونتناژ نگین های پایه دار و فلزات لیسانس مشاهده
5 غزاله خوش زبان مرکز حضرت معصومه (س) صنایع دستی شامب قیطان و یراق-سرمه دوز-ربان دوز لیسانس مشاهده
6 مهری شریف زاده حصاری مرکز حضرت معصومه (س) گوهر تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی (دامله) لیسانس مشاهده
7 عاطفه شریف زاده حصاری شریف زاده حصاری مرکز حضرت معصومه (س) گوهر تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی (دامله) لیسانس مشاهده
8 فاطمه کاشی پزان مرکز حضرت معصومه (س) برنامه نویس زبان JAVA لیسانس مشاهده
9 علی جعفری مرکز امام خمینی (ره) برق کاردانی برق مشاهده