طراحی ، توسعه و پشتیبانی توسط : محمد محمدی سرپرست واحد انفورماتیک
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم